CBR002314I en artikel i DN kan man läsa att storföretagens IT-system har utsatts för fler externa attacker och interna angrepp. En orsak till ökade interna angrepp skulle kunna vara uppsagd personal som hämnas.

 I ett tidigare blogginlägg skrev jag bl.a följande:

Bra säkerhet får man genom att skapa en trygg, glad och nöjd stämning.

Missnöjda människor kan börja ett negativt agerande på grund av avundsjuka, och sysslolöshet. När det gått så långt att man har förlorat hoppet uppstår antingen en ren passivitet eller destruktiva handlingar. Allting är ändå i botten. Det är inte för inte man säger att det sista som överger människan är hoppet. Förlorar man hoppet, går det snabbt utför.

Det paradoxala i resonemanget är att de flesta ändå förknippar säkerhetsarbete med vakter, förbud och restriktioner. Inte att den viktigaste förebyggande insatsen får man genom att hjälpa, stödja och låta alla att växa och känna sig betydelsefulla.

Och det är klart att vid uppsägningar kan man få missnöjda människor och därmed en ökad risk för hämnd.

Lev säkert

Svenolof

Länkar:

http://www.dn.se/ekonomi/missnojda-exmedarbetare-stor-it-risk-1.998604

http://blog.skresurs.se/#post30

Tags: , , , ,

Comments are closed.