42-15501641Jakten efter att använda minsta möjliga resurser driver oss till risker eller förlust av beredskap för oväntade eller för att få hjälp vid ovanliga och mindre frekventa händelser.

Oavsett om det gäller familj, förening, företag eller till och med ett land, så är det en ständig strävan att minimera resursåtgång och reducera sådant vi inte behöver. Paradoxalt är detta riktigt och ger oss överlevnad på en global marknad eller handlingsfrihet då vi kan använda resurserna på kortssiktligt  viktigare saker   

När blir en förening, ett företag eller ett land för ”magert” med sina resurser? En omöjlig fråga att svara på men fundera på följande enkla exempel:

Varje hushåll behöver enligt min uppfattning minst en brandsläckare, en brand filt och brandvarnare. För de flesta hamnar kostnaden under 1500 kronor och denna goda beredskap att kunna minimera risken för brand varar i flera år. Rent statistiskt tillsammans med resonemanget att bara använda resurser på nödvändiga saker och aktiviteter så är det en onödig kostnad för de flesta. Det brinner inte hos alla. Men jag vet inte när jag behöver det och då kan kostnaden bli ofattbar.  Samtidigt kan beslut och optimering av kommunala resurser innebära att insatstiden och möjligheten för räddningstjänsten att rädda situationen begränsas eller i värsta fallet uteblir.

En ständig bedömning över mina egna möjligheter att få hjälp och tillgång till andras stöd och hjälp är nödvändig. Men när det optimeras på alla nivåer, vem har då överblicken?

Lev säkert

Svenolof

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.