Svenolof on december 23rd, 2013

julkort 2013_webb

Svenolof on september 11th, 2013

responsDen 10 oktober arrangeras flera spännande och intressanta föreläsningar på NetPort i Karlshamn. Här finns ämnen som Employer Branding, E-hälsa, ledarskap, arbetsmiljö, säkerhet, Lean Production och Marknadsföring. Kort sagt ämnen som en företagare och verksamhetsledare behöver vara duktig på.

Som ”grädde på moset” så inbjuder träffen till mycket bra möjligheter att mingla och byta erfarenheter hos andra.

Mer information hittar du här och för anmälan finns länken här.

Lev säkert

Svenolof

 

 

Svenolof on augusti 23rd, 2013

lampa

Bra belysning förebygger värk och smärta i kroppens rörelse- och stödorgan.

På arbetsmiljöverkets sida finns en artikel som enkelt förklarar hur bra belysning gör att vi undviker konstiga ställningar framför allt för huvudet då vi ska kompensera för dåliga synförhållande. Överallt, på arbetsplats och i hemmet, är vi beroende av bra synförhållanden.

Det är ofta små förändringar i arbetsmiljön som avgör om det blir en bra arbetsmiljö eller inte.

Lev säkert

Svenolof

lagbok

Tidigare kodades en arbetsplatsolycka oftast som ”arbetsplatsolycka utan misstanke om brott”, poliskod 9002. Sedan 2013 finns inte denna poliskod längre i polisens system utan istället ska man utgå från ”misstänkt brott”.

Vid misstänkt brott görs självklart en utredning och då kan även andra brister i verksamheten komma i dagen.

Enligt arbetsmiljöverket region Syd skrivs det krav på åtgärder vid 80 % av genomförda inspektioner. 60 % av kraven grundas på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är sannolikheten större att både slippa arbetsmiljöolyckor men också den efterföljande rättsprocessen. Som bonus får du sannolikt en mer utvecklad verksamhet med högre kvalitet och mer optimal produktionsprocess.

Gör en arbetsmiljöscreening så har du möjlighet att prioritera rätt vad du behöver arbeta med. En arbetsmiljöscreening tar inte lång tid men blir en mycket bra investering för ditt fortsatta arbete.

Lev säkert

Svenolof

Svenolof on augusti 15th, 2013

printscr_inmymind

Äntligen har jag åter fått igång bloggen.

Tekniskt uppstod i samband med en uppdatering hos webhotellet i januari men också ett lägre fokus hos mig att skriva.

Det tekniska är löst, nu får vi hoppas att mitt fokus istället kan bibehållas med någon eller några inlägg per månad.

Lev säkert

Svenolof