Hem

 

SK Resurs AB är ditt stöd i arbetet med att utveckla, hantera och skapa motivation inom arbetsmiljö, säkerhet och personalutveckling.

Genom att alltid kundanpassa uppdragen utvecklar vi arbetet tillsammans med dig utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Arbetsmiljö

Det är de små detaljerna som oftast skiljer en god arbetsmiljö från en mindre god.

Ett rätt utformat systematiskt arbete bidrar både till en bättre arbetsmiljö som för en utveckling av verksamheten.

Verksamhetens säkerhetskultur är avgörande för arbetsmiljöarbetet. Att utveckla från verksamhetens behov med hänsyn till nuvarande kultur är vår utgångspunkt.

SK Resurs AB kan exempelvis hjälpa till med

* arbetsmiljösamordning och BAS-U

* att utforma systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

* utbildningar, föreläsningar och kick-off

* aktiviteter för förbättrad säkerhetskultur

* riskanalyser och riskbedömningar

* kvalificerade olycksutredningar

samt andra kundspecifika önskemål och behov.

Säkerhet och brandskydd

Enkla förändringar eller åtgärder kan avgöra om och när man behöver tillämpa sin kunskap om förebyggande säkerhetsarbete.

Att ha struktur för nödläge är en förutsättning för att klara en oönskad händelse med minsta möjliga skada.

SK Resurs AB kan exempelvis hjälpa till med

* riskbedömningar

* att utforma systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

* upprätta anpassade nödlägesrutiner

* planera och genomföra utbildningar och övningar

samt andra kundspecifika önskemål och behov.